Minőségpolitika

A RIGO Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését. A mindennapi munkavégzés során állandó célként lebeg előttünk egy hatékony marketingmunkával támogatott folyamatos minőséget biztosító, optimális nyereségszinten működő tevékenység megvalósítása.

Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő cég képes megfelelni.

A cégvezetés elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett nyomdaipari gépek tervezése, gyártása, értékesítése és szervizelése, különféle műanyag fröccsöntő, öntő-, hidegalakító - kivágó szerszámok tervezése és gyártása tevékenységek minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.

A jövőbeni biztos, hatékony működésünk érdekében szükségünk van egy minden munkatársunk által követhető irányra. Ebből a célból a cég az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert működtet.

A Kft. vezetése tevékenységünk minőségét fontosnak, annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatának tekinti.

Alapelveink:

  • A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket.
  • A cég jó hírnevét, a szervezett munkavégzést a tapasztalt dolgozói gárda mindenkor biztosítja.
  • Minden dolgozónk a minőségcentrikus munkavégzés elkötelezettje, ezt folyamatos továbbképzéssel biztosítjuk.
  • Törekszünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályok, szabványok mindenkori betartására, szem előtt tartására.
  • Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.
  • A vállalt határidőt mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.
  • Az alkalmazott gyártástechnológia kiválasztásánál fontos szerepet játszanak a környezetvédelmi szempontok.
  • A vezetőség a Kft. minőségirányítási rendszerének működése során alkalmazza a folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmódot.
  • Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése a Kft. környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.
  • A Kft. minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, a kockázatokok ismeretében minőségcélokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.